Avatar
webmaster

ในขณะนี้ได้ทำการเปิดเว็บคณะสงฆ์ตำบลโพธิ์ประทับช้าง เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลคณะสงฆ์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับแต่งรายละเอียดหากท่านใดมีข้อเสนอแนะก็

สามรถที่จะตั้งกระทู้แนะนำไว้ได้นะครับ