ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญซื้อเก้าอี้รุ่น CH 63 ราคา 250 บาท

ถวายพระสงฆ์ใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ร่วมบุญแจ้งได้ 094-469-4159 ,094-528-9553