หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง แวะเยี่ยมดูงานวัดโบสถ์ตาอินทร์