เชิญร่วมปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมประจำปีเริ่มวันที่ 24 มิถุนา ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ณ วัดหนองต้นไทร ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปานะ

สอบถาม 094-469-4159, 094-528-9553 พระครูปลัดดิลกวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง

เจ้าอาวาสวัดหนองต้นไทร