สร้างสะสมบุญบารมีด้วยกัน  วันที่ ๑๓ ถึง ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ร่วมประพฤติวัตรปริวาสกรรม ขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา สมาทานรักษาศีล ๘ ปฎิบัติธรรม สร้างสะสมเพิ่มบารมี ทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุและผู้มาปฎิบัติธรรม ณ วัดหนองต้นไทร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง สอบถาม ๐๙๔-๔๖๘-๔๑๕๙ พระอาจารย์กาจ