เชิญร่วมบุญงานปิดทองลูกนิมิตรผูกสีมา วัดหนองต้นไทร อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เริ่มวันที่ 25 ธันวาคม 2561เวลา 9.00 น. เริ่มพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เกจิคณาจารย์ 19 รูป นั่งปรกอธิญานจิต พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 59 รูปเจริญพระพุทธมนต์ รุ่น สำเร็จผล ที่ระลึกผูกสีมาวัดหนองต้นไทร (สำหรับแจกให้กับผู้มาร่วมบุญปิดทองลูกนิมิตทุกท่าน) วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 12.59 น.พิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ประธานโดย พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.เริมพิธีตัดหวายลูกนิมิต ประธานโดย พระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพตัดหวาย/เจ้าภาพอุปสมบทนาคหมู่/เจ้าภาพโรงทาน/ สอบถามโทร 094-469-4159 พระครูปลัดดิลกวัฒน์(พระอาจารย์กาจ) วัดหนองต้นไทร (รับสมัครบวชพระฟรี)