ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถ วัดโบสถ์ตาอินทร์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในวันพฤหัสที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๑๙ น.

ประวัติความเป็นมา พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อใหญ่) พระประจำวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นพระพุทธรูปที่นิยมไปกราบไหว้บูชา เพื่อเสริมสร้างดวงชะตา และขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข กระทำกิจการงานสำเร็จ โดยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆ ทั้งปวงโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร อนุญาติให้เททองหล่อเป็นพระประธานในอุโบสถวัดโบสถ์ตาอินทร์ และเป็นประธานอุปถัมถ์ในการเททองหล่อพระประธานนี้ ได้มอบชนวนกริ่งวัดสุทัศน์ เทนำฤกษ์ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ญาติโยมได้บูชากราบใหว้ ขอพร เสริมบารมี ให้ชีวิตมีความสุขร่มเย็น ปราศจากอันตรายทั้งปวงจีงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองกล่อพระประธาน/เจ้าภาพโรงทาน สอบถามได้ที่ 094-469-4159 พระครูปลัดดิลกวัฒน์ รก.วัดโบสถ์ตาอินทร์